Ensemble Quartiers Dudelange – Mois du Respect - 10-05-2021

Vum 16. Mee bis den 18 Juni 2021 organiséieren respect.lu an de Service Ensemble Quartiers Dudelange vun Inter-Actions asbl, zesummen mat der Stad Diddeleng de “Mois du Respect “. Et erwaart Iech eng grouss Panoplie vu Workshops, Konferenzen, Verträg an Aktivitéiten ronderëm Thema Respekt. Weider Informatiounen op www.moisdurespect.lu
——–
Du 16 mai jusqu’au 18 juin 2021, respect.lu, le service “Ensemble Quartiers #Dudelange” et la Ville de Dudelange organisent le “Mois du Respect”. On vous propose une grande panoplie de workshops, conférences, débats et activités autour de la thématique du respect. Plus d’informations sur www.moisdurespect.lu
 Veuillez trouver ci-joint, une affiche avec toutes les activités, workshops, conférences et autres interventions.
X